Saksliste og dokumenter til Årsmøte 12.april 2016

Alle medlemmer inviteres til Årsmøte 12.april på skistua på Heistadmoen kl 18.00.

Under følger saksliste og tilhørende dokumenter.

Øvrige saker legges fram på møtet.

Velkommen!
Styret