Oppstart Allidrett 2016-2017

IL Skrim sin allidrett starter opp torsdag 8 september kl 17.30 – 18.30 i gymsalen på Kongsgårdsmoen skole