Valgkomitèen informerer…

Kjære medlemmer,

La deg bli en ressurs for klubben og du vil se at klubben vil bli en ressurs for deg!

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å bekle ledige verv og roller i IL Skrim. Vi vet det er mange medlemmer som gjør en kjempe jobb hver eneste gang og vi vet det er mange som brenner for klubben. Noen fra utsiden, noen fra innsiden.
Det er alltid lov å ta initiativ, foreslå seg selv, eller foreslå andre.
Det er dette som er medlemsdemokratiet og som er så viktig for å fremme frivilligheten i et positivt miljø som sikrer gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Valgkomiteen vil kontakte hver enkelt og gjennomføre nødvendige samtaler.

Vi trenger fagpersoner og ledere, styremedlemmer.
Vi trenger personer med struktur og initiativ.
Vi trenger ditt bidrag.

Kontakt oss på valgkomite@ilskrim.no

Valgkomiteen består av følgende:

– Bjørge Kleppe – bjorge.kleppe@gmail.com #93039263

– Tonje Kaasa – Tonje.Kaasa@kongsberg.com #95757573 (Midl)

– Torunn Myhre – torunn.myhre@technipfmc.com #98259767 (Midl)

– Trine Lind – trine178@gmail.com #92245852

– Kai Pedersen – kai.pedersen@live.com #99220091

mvh

Valgkomiteén IL Skrim