Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i IL Skrim,

 

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Skrim.

Årsmøtet avholdes den 30. mars 2017,  klokka 18.00 i skistua på Heistadmoen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til post@ilskrim.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.ilskrim.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret