Saksliste og dokumenter til Årsmøte 30. mars 2017

Alle medlemmer inviteres til Årsmøte 30. mars på Skistua på Heistadmoen.

Under følger saksliste og tilhørende dokumenter.

Øvrige saker legges fram på møtet.

Velkommen!
Styret