IL Skrim fotballgruppe sin sportsplan er ment å være et verktøy for alle medlemmer i klubben, for deg som er trener, spiller eller foreldre i et lag i klubben. I denne planen ønsker vi å tydeliggjøre en rød tråd i det arbeidet som skal gjennomføres på trening og kamp.

Visjon

Visjon Vår visjon er ”Trygghet og utvikling i et sosialt miljø”. Idrettslaget Skrim skal fremstå som en kvalitetsklubb og ta samfunnsansvar gjennom sitt virke og ha sterkt fokus på verdier som trivsel, kompetanse, kontinuitet og holdningsskapende arbeide. IL Skrim drives gjennom frivillighet for den enkelte utøver. Fotball skal være morsomt, fysisk og sosialt givende for alle. Vi ønsker å skape vennskap, gode holdninger og varig interesse for fotball spesielt, og idrett generelt. Dette vil vi at alle skal ha som grunntanke i vårt barne- og ungdomsarbeid. Vi skal gi alle som vil spille fotball en mulighet til å gjøre dette på deres premisser under trygge sosiale forhold. Alle skal med og stimuleres til utvikling og vekst. Fotballgruppa er helt og holdent avhengig av frivillige trenere, lagledere, foreldrekontakter og styremedlemmer. Derfor oppfordres alle foreldre til å bidra og støtte opp. Er vi flere får vi til mer

 

Les hele sportsplanen vedlagt under.