Avgiftene til IL Skrim er 2-delt.

  • Del 1 er medlemskontingent i IL Skrim som går til hovedforeningen.
    • Kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettsforbund (NIF), barneidrettsforsikring, ansvarsforsikring for frivillige, regnskaps- og revisortjenester og andre årlige fellestjenester.
  • Del 2 er treningsavgift som går til fotballgruppa.
    • treningsavgiften dekker utgifter fotballgruppa har til drakter, shorts, strømper, baller, annet treningsutstyr, dommere, kurs, treningsfasiliteter, trenerkompensasjon, forsikring av spillere etc.
    • avgiften beregnes ut ifra det lag som det spilles på.

Det er en forutsetning for spilleberettigelse at medlemskap og treningsavgift er betalt.
Alle spillere er forikret gjennom lagsforsikring under forutsetning av at man er registrert som spiller. Se mer info her: www.fotballforsikring.no

Treningsavgift Fotball - 2023:

6 - 7 år 3'er fotball kr 1250,-
8 - 9 år 5'er fotball kr 1350,-
10 - 11 år 7'er fotball kr 1450,-
12 - 13 år 9'er fotball kr 1650,-
14 - 16 år 11'er fotball kr 1950,-
Junior 11'er fotball kr 1950,-
Senior 11'er fotball kr 1950,-
Trim Lavterskeltilbud, 1 trening i uken
Inkluderer grupper som trim- og mammafotball
kr 1000,-

Betalingsfrist: 1. mars

Det betales halv treningsavgift etter 1. august.

Medlemskontingent IL Skrim:

  1. Familiemedlemmer: kr 650 pr. familie
  2. Enkeltmedlemskap: 300 pr. medlem

NB! For å oppnå kontingent som familiemedlem må alle i familien være registrert med samme betalingskontakt.