Alle spillere som ennå ikke er fylt 13 år som deltar i aktivet i klubbens regi er dekket av Norges idrettsforbunds generelle barneidrettsforsikring. Dette gjelder selv om spiller ikke er medlem av klubben. Mer informasjon om denne forsikringen finner dere her.

For eldre spillere så er de dekket av lagsforsikringer klubben har gjennom NFF. Mer informasjon om forsikringsordningen gjennom NFF finner man her.