SAMTYKKE FOTO OG VIDEO

IL Skrim og undergrupper tar bilder og video av utøvere og publikum både for intern og ekstern publisering, for å vise vår aktivitet.

SAMTYKKEERKLÆRING

Ved et «fotosamtykke», samtykkes det til at IL Skrim kan ta bilder og video av deg/ditt barn og publisere dette på passord-beskyttede nettsider/lukkede Facebook-grupper. Videre samtykkes det til at bilder og video kan publiseres på IL Skrim sin åpne hjemmeside og i sosiale medier, samt i eventuelle trykksaker utgitt av IL Skrim.

Dersom samtykket ønskes trukket tilbake, skal dette varsles skriftlig per e-post til leder av idrettsgrenen, som pålegges å informere lagleder og trenere, der dette er aktuelt.