Leiepriser 2021-2022:

Utleie av Skistua (vasking etter bruk gjøres av leietaker) kr. 2.000.-
(For IL Skrim-medlemmer kr. 1000.-)
Vasking kr. 500

Utleieobjekter som ikke dekkes av overstående liste fastsettes av IL Skrim Ski
Kontaktperson: Inger Waal Lande, tel. 922 83 123 epost: inger.waal@technipfmc.com