For at vi i IL Skrim håndball skal kunne klare å gjennomføre trygge arrangementer har vi satt inn en rekke tiltak. Dette fører naturligvis til noen begrensninger rundt arrangementene, men vi håper på forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper dette medfører for spillere og publikum.

Lag som skal spille bes om å IKKE MØTE OPP TIDLIGERE enn 40 minutter før kampstart.

Begrensninger
-Hovedinngang vil kun bli benyttet som utgang.-Tribunen har kapasietet til 70 personer. (en tilskuer pr. spiller)
-Garderobe skal kun benyttes som «mellomstasjon» før kamp. Toalett og vask kan benyttes.
-Kiosk vil være åpen, men med ett begrenset tilbud. Vipps er eneste betalingsmåte.

Før kamp i Skrimhallen
-Inngang til hallen finner man ved å følge piler og gjerdet.
-Lag som skal spille kamp og er registrert i TA vil bli vist til en ledig garderobe før kamp.
-Lag som ikke registreres i TA må overlevere en komplett lagliste med spillere og lagledelse vedankomst.
-Tilskuere skal registrere seg via QR kode ved inngangen til hallen.
-Betaling for inngang vil skje etter registrering. Vipps er eneste betalingsmåte.
-Nye tilskuere vil komme inn når tilskuere fra forrige kamp er ute av hallen.
-Om man vil kjøpe noe i kiosken ber vi om at dette gjøres før kamp eller i pausen.Alle skal benytte håndsprit som står ved inngang.

Under kamp i Skrimhallen
-På hallflaten skal KUN de lagene som har kamp oppholde seg.
-Spillere skal benytte samme plass på innbyttebenk under hele kampen.-Det skal ikke gjennomføres bytte av side i pausen.
-Peptalk i pausen skal skje på hallflaten.
-Tilskuere bes passe på å holde 1 meter avstand på tribunen. Dette er merket opp.

Etter kamp i Skrimhallen
-Lag skal forlate hallenflaten og hallen når kamp er ferdig via samme garderobe som de kom inn.
-Tilskuere bes om å forlate tribune og hall så snart kamp er ferdig.
-Hovedinngang skal benyttes som utgang.

Lykke til alle sammen!