Del 1 er medlemskontingent til IL Skrim som går til hovedforeningen.
Kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettfornund (NIF), barneidrettsforsikring, ansvarsforsikring for frivillige, regnskaps og revisortjenester og andre årlige fellestjenester.

  1. Familiemedlemmer: kr 650 pr. familie
  2. Enkeltmedlemskap: 300 pr. medlem

NB! For å oppnå kontingent som familiemedlem må alle i familien være registrert med samme betalingskontakt.

Del 2 er treningsavgift som går direkte til håndballgruppa.
Treningsavgiften dekker utgifter håndballgruppa har til drakter, medisinsk utstyr, baller, annet treningsutstyr, dommere, kurs, treningsfasiliteter, trenerkompensasjon, fellesturneringer etc.
Avgiften beregnes ut ifra det lag som det spilles på i forhold til alder og antall ukentlige treningsøkter.

Alle spillere er forikret gjennom lagsforsikring under forutsetning av at man er registrert som spiller. 

Treningsavgift Håndball - 2022/2023:

6-10 år: 1.200,-

11-12 år: 2.000,-

13-15 år: 2.400,-

16-18: 3.000,-

2. div: 4.000,-

Lisens må alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet løse fra og med det kalenderåret de fyller 13 år for at de skal være forsikret. Lisensen dekker også skader som oppstår på trening, derfor er det viktig at du løser lisens selv om du ikke kan spille kamper.

Forfallsdato for lisensen 2022-23 er 1. september, og har gyldighet til 31. august 2023.

For spillere som fyller 13 år i 2023, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2023. Denne har forfall 1. januar 2023.

Les mer om lisens her

Du melder deg inn her