Saksliste

Årsberetning

Årsregnskap

Revisors beretning

Styrets bekreftelse

Budsjett 2023

Revisjon fondsmidler

Medlemsavgift 2024

Valg 2023

* Kontrollkomiteens beretning legges frem på årsmøtet

Vel møtt til alle sammen