Utrolig hva man får til med dignadsinnsats og godt samarbeid.
Takk til Kongsberg Videregående skole for faglig hjelp og bistand.