Retningslinjer IL Skrim fondsutdeling

Utdeling av utøver, lag og særidrettsmidler er et 2- årig prosjekt som skal tas opp til vurdering på Årsmøtet i mars 2023. Under ser du de retningslinjer som per i dag ligger til grunn for tildelinger.
Les mer

IL Skrim varsling/bekymringsmelding

Les mer

IL Skrim personvern-erklæring

Les mer

IL Skrim beredskapsplan

Les mer

IL Skrim lovnorm for idrettslag

Les mer

IL Skrim Klubbhåndbok

Les mer