Protokoll Il Skrim årsmøte

Vedlagt finner du signert protokoll for IL Skrim sitt årsmøte som ble avholdt torsdag 31.03.2022
Les mer

Årsmøte 2023

Vi ønsker velkommen til IL Skrim sitt årsmøte.
Les mer

Protokoll fra årsmøtet 27.05.2021

Vedlagt finner du en link til signert Årsmøteprotokoll.
Les mer