Protokoll årsmøte 2023

Les mer

Protokoll Il Skrim årsmøte 2022

Vedlagt finner du signert protokoll for IL Skrim sitt årsmøte som ble avholdt torsdag 31.03.2022
Les mer

Protokoll fra årsmøtet 27.05.2021

Vedlagt finner du en link til signert Årsmøteprotokoll.
Les mer