IL Skrim avholder sitt årsmøte innen utgangen av mars hvert år. Innkalling offentliggjøres senest en måned før årsmøtedato på IL Skrim sine digitale plattformer samt i lokalavisen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, skal være gjort tilgjengelig for medlemmene innen den frist som er angitt i egen lov, som senest kan være én uke før årsmøtet.

Under finner du sittende hovedstyre for 2021.

For kontaktinfo til særidrettsgruppene i IL Skrim , vennligst se kontaktinfo på deres respektive sider.

NAVN ROLLE E-POST MOBILNUMMER
Kjersti Rød Styreleder kjersti.roed@kongsberg.com  930 57 484
Kjetil Rød Nestleder kjetil.rod@technipfmc.com  934 43 714
Joakim Lauvlid Ungdomsrepresentant jlauvlidbastiansen@gmail.com  
Kari Anne Sandengen Styremedlem/politiattestans. kasandengen@gmail.com  930 06 384
Øystein Hagen Styremedlem/barneidrettsans. rchagen@ebnett.no  988 44 606
Christoffer Leander Styremedlem/leder Håndball    
Anders Hovde Styremedlem/leder Fotball    
Inger Waal Lande Styremedlem/leder Ski    
Tore Linde Nielsen Styremedlem/leder Bue    
Marius Bakken Styremedlem/leder Badm./Diskgolf    
Øyvind Ristvedt Møterett Skrimreserven oristved@online.no   
Lena Fr. Bjelde Hansen Styremedlem/leder Muay Thai    
Vibe Haugejorden Styremedlem/leder Am.fotball    
Yonghua Wei Styremedlem/leder Badminton