E-post leder.handball@ilskrim.no

Sportslige leder
Anita Heisholt
anita.heisholt@kog.kongsberg.com
468 27 499

Følg oss på Facebook