Leder Christoffer Leander christoffer@sunne-leander.com 936 43 851
Sportslig leder Anita Moen Heisholt anita.heisholt@kog.kongsberg.com 468 27 499
Økonomi leder Tonje Sunne Jensen tonje@sunne-leander.com 926 89 382
Drift og arrangement Renate Marseth marseth@me.com 920 46 000
Informasjonsleder Tonje Eline Finnebråten leder.handball@ilskrim.no 412 03 491
Medlemsnett ansvarlig Ellen Kullseng Jørgensen ellenkj66@gmail.com 958 85 526
Dugnads ansvarlig Kristin Riise Pedersen kristinriisep@gmail.com 982 51 090
 Beach ansvarlig Marthe Stabæk Normann ms.normann@gmail.com 415 57 485