Leder Christoffer Leander christoffer@sunne-leander.com 936 43 851
Sportslig leder Anita Heisholt anita.heisholt@kog.kongsberg.com 468 27 499
Økonomi leder Tonje Sunne Jensen tonje@sunne-leander.com 926 89 382
Driftsleder Ellen Kullseng Jørgensen ellenkj66@gmail.com  
Informasjonsleder Tonje Eline Finnebråten leder.handball@ilskrim.no  
Medlemsnett ansvarlig Linda Larsen linda.larsen78@hotmail.com