Inger Waal Lande Leder 922 83 123 inger.waal@technipfmc.com 
Kristin Lauvlid Nestleder 926 48 203 kristinlars@gmail.com 
Anne Kristine Skancke Sekretær    
Tonje Kaasa Kasserer   Tonje.Kaasa@kongsberg.com 
Glenn Edvardsen Sportslig leder    
Karoline Gregersen Styremedlem    
Arn Idar Jørstad Styremedlem