Foretaksnavn (fotballgruppa): IL Skrim - Fotballgruppa
Organisasjonsnr (fotballgruppa): 999 619 290
Klubbnummer: 06040016
Postadresse: Postboks 567, 3605 Kongsberg
Besøksadresse: Fleischers vei 12, 3615 Kongsberg
Bankkonto (fotballgruppa): 2291.63.78002
Bankkonto (lagskonto): 2291.16.66638
Innskudd må merkes med lagsnavn
Telefon: 958 85 505
E-post: fotball@ilskrim.no
Hjemmeside: www.ilskrim.no/fotball
Klubbfarger: Blå drakt, Rød shorts
Reservedrakt: Rød drakt, Rød shorts
Arena(er): Skrim Idrettspark
Sparebank1 Hallen
IL Skrim hjemmeside: www.ilskrim.no