IL Skrim Bueskyttere har sin egen Treningskontingent som dekker bl.a. treningsavgift og 1 t-skjorte hvert år:

Voksne 1200 kr
Barn 750 kr
Obligatorisk nybegynnerkurs og eventuelt annet klubbtøy kan kommee i tillegg.