Arrangement Når
Oppstartsmøter - alle lag Uke 5 ->
Kretstinget Uke 5: 5/2
Kostholdskurs (J2007/08, J2005/06, G2006/07) Uke 7-9: 15/2, 22/2, 1/3
VINTERFERIE Uke 9: 1/3 - 7/3
9er påbygg dommerkurs (dømme 11er) Uke 10: 13/3
Forbundstinget Uke 10: 14/3
PÅSKEFERIE Uke 13: 29/3 – 6/4
Best i Byen Cup Avlyst (Corona)
Klubbdommerkurs (G2008)
Uke 16: 21/4
Sesongåpning/Kick-off/Spire Vår (G/J 2014) Avlyst (Corona)
Alle Jenter På Banen
Uke 18: 8/5
Årsmøte IL Skrim
Uke 21: 27/5
9’er dommerkurs (G2006/2007) Uke 22: 2/6
SISTE SKOLEDAG Uke 24: 18/6
Skrim Fotballskole Uke 25: 21/6 – 25/6
SKOLESTART
Uke 33: 17/8
Oppstart nytt lag (G/J 2015) Uke 34: 25/8
KIWI Skrim Cup (7-12 år) Uke 35: 4/9 – 5/9
Avlyst (Corona)
HØSTFERIE
Uke 40: 4/10 – 10/10
Spire Cup Høst (G/J 2015) Uke 42: 16/10
Sesongavslutning
Uke 44: 7/11