IL Skrim vedSkigruppa planlegger å igangsette snøproduksjonen onsdag 07.12.2022 omtrent klokken 18.00.
Produksjonen vil , dersom værprognosene slår til bli kjørt døgnkontinuerlig frem til søndag 11.12.2022.

Planlagt utkjøring av produsert kunstsnø vil starte opp i påfølgende uke og vil foregå innenfor allerede fastsatte tidsrammer, det vil si ukedager frem til senest 22.00.

 

Med vinterlig hilsen IL Skrim