Drift av IL Skrim Ski er foreldredrevet og dugnadsbasert. Inntekter kommer fra medlemsavgifter, ulike tilskudd, sponsorer, ved kafedrift og skirenn. Trenerne, løypemannskap og andre frivillige jobber timesvis hver uke for å opprettholde det sportslige opplegget for utøverne våre. I tillegg får alle glede av det preparerte løypenettet. De siste årene har mange gjort en ekstraordinær innsats i forbindelse med vedlikehold av skistua, nye traseer og utbedring av løyper og snøproduksjon. For å holde utgiftene nede er den dugnadsinnsatsen som hver enkelt legger ned viktig og nødvendig.

Av personvernhensyn ligger ikke dugnadslista åpent ute på disse nettsidene. Men den er lagt ut på IL Skrim ski sin Spond gruppe.

Dugnadslisten oppdateres med jevne mellomrom. Bytting av vakter skjer innbyrdes, og meldes deretter til Karoline Starheim Gregersen eller Kristin Lauvlid.

Samme mailadresser benyttes til andre henvendelser i forbindelse med dugnad/dugnadsliste.

Tusen takk for at dere er positive og stiller til dugnad!

Med vennlig hilsen IL Skrim ski