Skiskole/ Lyseblå, 6-8 år
Trener hver mandag kl 18.00 – 19.00.

Blå gruppe, 9-10 år
Trener hver mandag kl 18.00 – 19.00.

Grønn gruppe, 11-12år
Trener hver mandag kl 18.00 – 19.00.

Orange gruppe, 13 og eldre 
Trener hver mandag, tirsdag kl 18.00 – 19.00.

Rød gruppe, 13+
Trener mandag, torsdag fra kl 18.00 – 19.30.
Lørdager og helgesamlinger tilkommer også.

Sort gruppe 15+
Trener tirsdag, torsdag fra kl 18.00 – 19.45.
Søndager kl 10.00 – 12.30.
Lørdager og helgesamlinger tilkommer også.

Junior/Senior
Trener 3-6 ganger i uka i tillegg til helgesamlinger og eksterne samlinger.

 

Alle gruppene har sin egen Spond Gruppe hvor informasjon om trening og andre aktiviteter deles.