Del 1 er medlemskontingent i IL Skrim som går til hovedforeningen.
Kontingenten dekker medlemskap i Norges Idrettforening (NIF), barneforsikring, ansvarsforsikring for frivillige, regnskaps og revisortjenester og andre årlige fellestjenester.

Del 2 er treningsavgift som går direkte til håndballgruppa.
Treningsavgiften dekker utgifter håndballgruppa har til drakter, medisinsk utstyr, baller, annet treningsutstyr, dommere, kurs, treningsfasiliteter, trenerkompensasjon, fellesturneringer etc.
Avgiften beregnes ut ifra det lag som det spilles på i forhold til alder og antall ukentlige treningsøkter.