Det hele startet med et initiativ fra Per Mørch Rogstad som resulterte i et møte i Skrims tidligere klubblokale på Labro.
Her var også tidligere Hovedstyreleder i IL Skrim  Jan Bøhn deltakende.
Etter kort gjennomgang av foreslåtte instrukser og noen få endringer av disse, så var "Skrimreserven" sluppet løs som en egen og selvstendig gruppe med Bjarne Larsen som første offisielle leder.

Siden oppstarten så har medlemstallet steget jevnt, og utallige er de sosiale turer, arrangementer og sosiale eventer som har blitt avviklet til stor glede for våre medlemmer.