Alle var enige om at dette hadde vært en flott tur.

Både vær, mat og opplevelser stod til forventningene under årets reservetur til Skagen.
Nå gleder alle seg til høstens dagstur og ikke minst avslutningsfesten på Skistadion med grilling og hyggelig samvær.