I tillegg til at vi fikk vist frem klubben vår så fikk vi også sendt med de en del momenter å tenke på både i forhold til frilvilligheten, utforskap og frafall i idretten, samt viktigheten av at det offentlige annerkjenner den utrolig viktige rollen et idrettslag spiller for både folkehelsen, sosial trivsel og egenutvikling av mennesker på mange områder.

 

Vi takker for besøket.