Denne solide smijernspannen vil gi alle brukere mange fine stunder rundt bålet håper vi.
Husk på å ta med din egen ved og rydd opp søpla di bare.