Under følger sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning inkludert regnskap herunder:

  • Gruppenes beretninger
  • Kontrollkomiteens beretning
  • Revisors beretning
  • Regnskap 2021

Sak 5: Fastsette medlemskontingent IL Skrim for 2023

Sak 6: Vedta revisjon Strategiplan IL Skrim 2022-2026

Sak 7: Vedta idrettslagets budsjett 2022

Sak 8: Vedta endringer/revisjon IL Skrim Klubbhåndbok

Sak 9: Vedta endringer i lovverket i henhold til NIF sine lovendringer.

Sak 10: Fremlegg innkommet forslag om revisjon på Fondsforvaltning fra Hovedstyret.

Sak 11: Valg av styre og øvrige representanter

Sak 12: Innkommende saker

  • Fotballgruppa; Oppstart Fotballfritidsordning
  • Fotballgruppa; Innkjøp av minibuss

Sak 13: Utdeling av hedringer