«Å være et idrettslag er også å ta ansvar for barn og ungdoms rett til en aktiv hverdag i trygge og forutsigbare rammer, dette vil vi i IL Skrim gjerne bidra til».
(Lars Wettestad, daglig leder IL Skrim)


Jannicke Hagen, Anne Guro Lunde, Ellen Johanne Lie, Mette Gro Bodsberg og
Trine Wengen (avdelingsleder Buskerud)

Det er et stort behov for flere fosterhjem i Norge. Derfor er vi i Fosterhjemstjenesten i BUFetat (Barne-, ungdoms og familieetaten) glad og takknemlig for at IL Skrim ønsker å være ambassadør for oss!

Målet med ambassadøravtalen er å nå ut til de som vurderer å bli fosterhjem med informasjon om behov for fosterhjem i Norge, og om det å bli og være fosterhjem. Som ambassadør for fosterhjemstjenesten håper vi at IL Skrim kan være med på å synliggjøre behovet, formidle informasjon og senke terskelen for å ta kontakt med oss i fosterhjemstjenesten. Det betyr at IL Skrim stiller sine kanaler og ressurser tilgjengelige for å spre informasjon om fosterhjem. Vi har tro på at innsatsen til IL Skrim kan utgjøre en forskjell i lokalmiljøet.  

Det var daværende Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad som i oktober 2020 startet en nasjonal dugnad for å rekruttere flere fosterhjem, med utgangspunkt i tros- og livssynsorganisasjoner som ambassadører. Siden den tid har fosterhjemstjenesten i region sør vært så heldige å få ambassadører også blant frivillige organisasjoner og idrettslag. IL Skrim er det første idrettslaget i hele region sør (består av fylkene gamle Buskerud, Vestfold og Telemark og Agder) som har inngått en ambassadøravtale med fosterhjemstjenesten!

Sammen blir vi bedre!