Kontoret vil være stengt fra og med mandag 27.06 og frem til og med søndag 07.08.
Trenger du å få tak i noen i forhold til utendørsanlegg på Skrim idrettspark så ring Park og idrett sin vakt-telefon
48 16 66 48.
Spørsmål vedrørende Skrim idrettshall kan rettes til KKE sin vakt-telefon 48 16 61 99.

 

Da gjenstår det bare å si.....