Samlingen startet fredag ettermiddag med et interessant og viktig foredrag av generalsekretæren i foreningen "Av og til", Ragnhild Kaski. Her fikk vi belyst og ble litt utfordret på hvilke rutiner vi som klubb har i forhold til alkohol, både hos utøvere og blant medreisende på turneringer og treningsleire bl.a.
Veldig hyggelig at flere representanter fra Hovedstyret i Kongsberg IF også deltok på denne fredags-seansen.

Lørdag startet med et foredrag i plenum før vi gikk i grupper for å jobbe og diskutere følgende 5 hovedspørsmål:

  • Hva kan vi gjøre for å lette på "Krysspresset/tidspresset" for våre ungdomsutøvere?
    (Også kalt generasjon perfekt)
  • Hvilke virkemidler kan vi ta i bruk for å gjøre idretten mer "gøy"?
  • Har dere forslag til endringer/justeringer i forhold til bruk av fondsmidler til våre lag og utøvere?
    (Årsmøtesak i 2023)
  • Er IL Skrim sin visjon og strategi moderne og enkel nok eller er den noe moden for en "oppdatering/modernisering"?
  • Hva kan vi som klubb gjøre for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i forhold til å sikre oss gode og kvalifiserte trenere?

En stor takk til de som brukte av sin fritid på dette viktige seminaret og det er flott å se at både engasjement og løsningsvilje fortsatt er godt tilstede i IL Skrim!