Vi ser frem til et gjensidig og godt samarbeide og gleder oss over at en forretning med solide røtter i lokalmiljøet ser verdien i at IL Skrim jobber målrettet mot å tilby flest mulige et allsidig og variert aktivitetstilbud.

Sammen med våre 2 hovedsponsorer KONGSBERG GRUPPEN og SPAREBANK 1 SØR-ØST NORGE, har vi en spennende trio av hovedsponsorer som gir oss enda bedre muligheter for å nå våre målsetninger.

www.bilservice.no